""Ludzi, których kochamy,
zawsze trochę idealizujemy.""

["Moje córki krowy" Kinga Dębska]