Lektor - Bernhard Schlink, Karolina Niedenthal
"Czym jest prawo? Tym, co jest zapisane w kodeksie, czy tym, co w społeczeństwie rzeczywiście jest akceptowane i przestrzegane?
A może prawem jest to, co niezależnie, czy jest zapisane w kodeksie, czy nie, należałoby akceptować i przestrzegać, jeśli wszystko przebiegałoby normalnie?"