Lektor - Bernhard Schlink, Karolina Niedenthal
"Nie pamiętasz już, jak cię to oburzało, gdy byłeś małym chłopcem, kiedy mama wiedziała lepiej, co dla ciebie było dobre , a co nie? (...)
Jednak w przypadku dorosłych nie widzę wprost żadnego uzasadnienia takiego postępowania, żeby to, co ktoś inny uważa dla nich za dobre, przedkładać ponad to, co oni sami uważają dla siebie za dobre."